Links

Afasie
 

Mensen met afasie en hun partners kunnen onder professionele begeleiding in een afasiecentrum leren beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.
 
Afasienet
AfasieNet is het kennisnetwerk voor professionals die zich bezig houden met afasie.
 
Een afasieteam is een interdisciplinair team van deskundigen op het gebied van afasiediagnostiek- en behandeling, meestal verbonden aan een revalidatiecentrum.
  
Patientenvereniging voor mensen met afasie.

Ellis & Young
Op deze website krijgt een patiënt uitleg over het model van Ellis & Young in een normale situatie en in een situatie met afasie.

 

Beroepsverenigingen

 
Nederlandse Vereniging voor Autisme
 
Vereniging voor logopedisten die zich door scholing en ervaring hebben gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren neurologische taal- en/of spraakstoornissen.

NVLF
Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 
 


Netwerken

Het platvorm voor revalidatieprofessionals! Het is een initiatief van Revalidatie Nederland. 
 
De vereniging Simea telt ruim 1.000 leden in het auditief-communicatieve werkveld.Bij de Verenigingkunnenledenelkaar ontmoeten, vakinhoudelijke kennis uitwisselen en nieuwe kennis opdoen.
 
 

Taalontwikkelingsstoornissen
 

 

Diagnose- en behandeladviezen voor professionals die leerlingen begeleiden of behandelen met auditieve verwerkingsproblemen
 
Auris helpt mensen met communiceren. Of het nu gaat om gehoorproblemen, om spraak- en/of taal problemen of een vorm van autisme.
Kentalis is een landelijke organisatie die al ruim 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren.
 
 

Uitgevers van test- en therapiemateriaal

 
 

Vakliteratuur