Lid worden

U kunt zich aanmelden als lid van de Vereniging voor Klinische Lingu´stiek als u een masteropleiding heeft afgerond in klinische lingu´stiek, neurolingu´stiek of stem-spraak taalpathologie.
Lid worden van de Vereniging voor Klinische Linguïstiek
Naam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoon:*
E-mail:*
Mobiel:
Opleiding:*
Werkervaring:*
Specialisatie Afasie:
Specialisatie TOS:
Uw bericht:*
informatie over opleiding en werk
Uw bericht:*
De VKL houdt 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) en tweemaal per jaar een vakinhoudelijk overleg voor afasiologie (VIO-Afasie) of taalontwikkelingsstoornissen (VIO-TOS). De contributie bedraagt Ç45,-- per jaar en de betaling verloopt via automatische incasso. Bent u tevens deelnemer van Afasienet en geeft u dit voor 1 maart* door, ontvangt u een korting van 20 euro op het lidmaatschap van de VKL.
Indien u besluit het lidmaatschap op te zeggen, dient u dit uiterlijk 1 november voor het nieuwe jaar per e-mail door te geven aan het bestuur. Wanneer hier niet aan is voldaan, wordt ook het lidmaatschapsgeld voor het daaropvolgende jaar in rekening gebracht.
Geeft u geen toestemming voor de automatische incasso dan dient u voor 1 maart het lidmaatschap te voldoen. Een sanctie van 10 euro vindt plaats wanneer de betaling na 1 maart geschiedt.
*Tenzij geldige reden (foutieve incasso, zwangerschapsverlof, langdurig ziek of langdurige vakantie waarbij langdurig=3 maanden).

Een * bij een veld, betekent dat dit veld verplicht is!